Adatvédelmi nyilatkozat


A www.webcommgasztro.hu weboldalon lévő egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztrációhoz bizonyos személyes adatok szükségesek. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy róluk statisztikai adatokat nyerjünk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább.

Jelen nyilatkozatban leírtak csak abban az esetben szeghetőek meg, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatok védelme
Személyes adatai csak adatbázisunkban szerepelnek, azokat harmadik félnek nem adjuk ki. Adatait csak abban az esetben használjuk fel, amennyiben Ön a regisztráció során bejelöli, hogy további információt szeretne kapni a www.webcommgasztro.hu szolgáltatásainak fejlesztésével kapcsolatban, illetve szeretne blogértesítőben, vagy hírlevélben értesítést kapni a gasztrokommunikációs szakmát érintő kérdésekről, legújabb hírekről. Ebben az esetben is csak a hírlevél kézbesítésére használjuk a szükséges adatokat, azt harmadik fél részére nem tesszük hozzáférhetővé, illetve nem adjuk át.

Alapelveink:
– Azokat a személyes adatokat, amelyeket annak tulajdonosa nem szándékosan közölt, nem őrizzük meg, és nem adunk tovább harmadik félnek.
– A regisztráció során megadott személyes adatokat csak arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották.
– A birtokunkba került személyes adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek.
– Weboldalunk látogatóiról gyűjtünk automatikusan generálódó információkat (látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram), de ezeket az adatokat kizárólag honlapunkkal kapcsolatos elemzésre, fejlesztésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használjuk.

A www.webcommgasztro.hu weboldal linkeket tartalmaz más weblapokra is. Az üzemeltető azonban nem felelős más weboldalak eljárásmódjáért, illetve azok tartalmáért.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál élhet:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.269.3541
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu